ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สบข่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณโตโต การ์เด้น บ้านสบข่า หมู่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าหม้อแปลงผู้ใช้ไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
23/11/2564 09:00
23/11/2564 12:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ
ลำดับดาวน์โหลด