ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาแหลม
เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและสายแรงสูง วงจรที่ 5 (ช่วที่ 2) บริเวณร้านเอสดีเซล ถึง จุดแบ่งเขตบ้านเขาแหลม
19/11/2562 08:00
19/11/2562 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด