ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าหจก.ทวีการช่วง 2514 ถึง สี่แยกเบทาโกร
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายสายส่ง 115 kV พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง
10/06/2564 09:00
10/06/2564 17:30
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394,045-663082
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด