ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกวัดหนองใหญ่ ถึง บ.น่ำเฮงศิลา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณแยกวัดหนองใหญ่ ถึ. บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
14/11/2564 08:30
14/11/2564 17:30
กฟอ.พระพุทธบาท
036269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด