ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นิคมเวลโกรว์ ซ.16
เพื่อเปลี่ยนสาย PIC เป็นสายเคเบิลอากาศ 185 ต.มม.
25/03/2561 08:00
25/03/2561 17:00
กฟอ.บางปะกง
0830384346
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด