ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โป่งเชือก หมู่3, บ.โนนศรทอง หมู่8, บ.ไทรทอง หมู่11 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
07/05/2565 08:30
07/05/2565 12:30
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด