ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพิศภิมุข คลอง 5-6
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
20/02/2564 09:00
20/02/2564 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด