ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคุยป่ารัง หมู่ที่ 15 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
บริเวณบ้านคุยป่ารัง หมู่ที่ 15 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 18 พย. 63 เวลา 11-12.00 น.
18/11/2563 11:00
13/11/2563 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055- 761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ บ.คุยป่ารัง 15.00 น.