ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านแม่ต๋ำวิลเลจ ต.แม่ต๋ำ ถึง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านสันจกปก ต.ดอกคำใต้
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
02/08/2565 08:30
02/08/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด