ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโรงวัว ม.4,8 ต.เสือโฮก อ.เมือง
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
12/06/2563 09:00
12/06/2563 12:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
นายเดชบัญชา พ่วงเถื่อน
ลำดับดาวน์โหลด