ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แยกเข้าสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท ถึง เรือนจำเขาพลองใหม่ ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
มีแผนงาน รื้อถอนเสา และปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่เอนเอียงให้อยู่ในสภาพปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน บริเวณ แยกเข้าสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท ถึง เรือนจำเขาพลองใหม่ ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท ในวัน พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
19/05/2565 09:00
19/05/2565 16:00
กฟจ.ชัยนาท
097-1287670
ชัยสิทธิ์ มีโต
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ