ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยางใหญ่ ถึง สี่แยก มทส.ประตู 4 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
ดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
27/05/2562 09:00
27/05/2562 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าชั่วคราว