ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.บริเวณซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ หมู่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 2. บริเวณวัดธรรมสังเวช ถึง วัดสามเกลียว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่ตำบลหัวไผ่ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริเวณซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ หมู่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
2. บริเวณวัดธรรมสังเวช ถึง วัดสามเกลียว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
02/08/2565 09:00
02/08/2565 12:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079 , 036-507076
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด