ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านปากน้ำ ม.11 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เพื่อเปลี่ยนสายแรงสูงระบบ22เควี
15/09/2562 08:30
15/09/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด