ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด, หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหรุ, และ หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณ หมู่ 4 บ้านเหวลาด, หมู่ 9 บ้านแก่งหรุ, และ หมู่ 11 บ้านปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี วงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
03/11/2563 09:00
03/11/2563 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ