ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดป่าเทพาลัย,บ.กระถิน,บ.คอนเมือง,บ.วัด คุ้มคลองโพธิ์ ต.เทพาลัย , บ.ตาชู,บ.หัวแหลม-หนองบัวทุ่ง,บ.โนนทราย.บ.โนนพลกรัง ต.ตาจั่น และ หน้า สนง.ไฟฟ้าอำเภอคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณดับไฟ หน้าวัดป่าเทพาลัย,บ.กระถิน,บ.คอนเมือง,บ.วัด คุ้มคลองโพธิ์ ต.เทพาลัย , บ.ตาชู,บ.หัวแหลม-หนองบัวทุ่ง,บ.โนนทราย.บ.โนนพลกรัง ต.ตาจั่น และ หน้า สนง.ไฟฟ้าอำเภอคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
30/05/2563 08:00
30/05/2563 17:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก