ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟต.กรับใหญ่ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณทางรถไฟโรงงานพานทองเปเปอร์ โรงงานรุ่งสิน อนามัยหนองกระโดน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
กฟต.กรับใหญ่ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณทางรถไฟโรงงานพานทองเปเปอร์ โรงงานรุ่งสิน อนามัยหนองกระโดน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
17/02/2562 08:30
17/02/2562 16:30
กฟต.กรับใหญ่
032-291239
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด