ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเข้าบ้านจัดสรร Wolf House บ้านทุ่งโป่ง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณซอยเข้าบ้านจัดสรร Wolf House บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.30 น.
22/09/2564 09:00
22/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช