ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหมอไพโรจน์ ถึง สถานีไฟฟ้าอุดรธานี 1 ฝั่งทิศตะวันตก ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
03/11/2561 05:00
03/11/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
0872249452 042327995 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด