ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทดสอบประกาศดับไฟ บริเวณเชิงสะพานหางน้ำสาคร(ทางไปวัดป่าสัก)
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ในบริเวณเชิงสะพานหางน้ำสาคร(ทางไปวัดป่าสัก)-บ้านดอนน้อย
หมู่4 อู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
02/02/2561 08:30
10/02/2561 16:30
กฟอ.มโนรมย์
056-491324
วีระ เหล่าสุขสถิตย์