ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าบ้านวิว รีสอร์ท ถึง หน้าซอยสวัสดี
ปักเสาพาดสายแรงสูง หน้าบ้านวิว รีสอร์ท ถึง หน้าซอยสวัสดี
08/07/2564 07:30
08/07/2564 16:30
กฟจ.กระบี่
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด