ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไร่ป่า - ฉางเกลือ บริเวณสามแยกไร่ป่าถึงบ้านทุ่งขุนชัย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ
15/06/2562 09:00
15/06/2562 17:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ