ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้าบ้านหนองช่องแมวถึงบ้านหนองใหญ่
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
22/10/2561 09:00
22/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน