ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงคีรีนคร ซอย11
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง ซอย11 คีรีนคร
13/11/2562 09:30
13/11/2562 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด