ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ถึง DDE หน้า หจก.เซ็นจูรี่ บึงกาฬ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง งานก่อสร้างสะพานลอย
1.ดับไฟเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย เจ้าของกิจการ บ้านนกเอี้ยง , KUMON , คลินิกหมอปรีเปรม , คลินิกหมอรัชนีวรรณ์ , คลินิก หมอเจ็ต , บึงกาฬฟิตเนาช็อป , คลินิกหมอณัฐ หมอต้น , คลินิกหมอตุลยชาติ , ร้านเซอร์วิสรถยนต์ (ในโลตัส) , เทสโก้ โลตัสบึงกาฬ , โรงแรม เดอะวัน , สถานตรวจสภาพรถ ช. ทวีทรัพย์ , หมู่บ้าน ใจกลางเมือง , เนรมิต , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ , สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ , เซ็นจูรี่เซอร์วิส , จุฑามาศ รีสอร์ท , เอ แอนด์ พี รีสอร์ท , นาโนน ค้าปุ๋ย , บ้านนาโนน (ฝั่งศาลากลาง) , โรงไม้บ้านนาโนน
2.ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ , หจก.เซ็นจูรี่ บึงกาฬ , เซ็นจูรี่
12/06/2563 07:00
12/06/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด