ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนกลาง-บ้านหินร่อง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าปักบนไหล่ทางถนนสาย นม.๔๐๒๗ อำเภอคง-แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน 2563 ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. บริเวณไฟดับบ้านดอนกลาง-บ้านหินร่อง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
25/04/2563 08:30
25/04/2563 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก