ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ป่าไม้ดอยติ
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการสับเปลียน Loadbreak Switch (SF6) ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ บริเวณ ป่าไม้ดอยติ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
26/04/2565 08:00
26/04/2565 12:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด