ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสวนสุขภาพเก่าเเละบ่อน้ำบาดาลข้างสวนสุขภาพเก่า
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณสวนสุขภาพเก่าเเละบ่อน้ำบาดาลข้างสวนสุขภาพเก่า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
04/08/2562 08:00
04/08/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด