ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาท ถึง บ้านเกาะขาช้าง ตำบลสำโรงชัย
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ในพื้นที่ ม.6, 8,12, 13 ต.โพธิ์ประสาท และ ม.10, 15 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
07/08/2562 09:00
07/08/2562 12:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวันที่ 7 ส.ค. 62