ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสาย 3121 ตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านแปลงยาวค้าวัสดุ ซอยโรงพักเก่า ร้านคุณชาย เซเว่นตลาดบางบ่อ วัดไผ่แก้ว ตลาดนัดบางบ่อ หมู่บ้านวังนกกา บ้านหมู่ 1 บางบ่อ หมู่บ้านไผ่เกาะ บ้านหัวชุมแสง ร้านลุงสตีฟและยาย บ้านเนียนทะศาสตร์ โรงเจตลาดบางบ่อ ฟาร์มไก่บุญสมวังนกกา
10/11/2563 08:00
10/11/2563 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด