ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,5,8 ต.หาดท่าเสา
งานปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายแรงสูง
09/11/2563 09:00
09/11/2563 16:00
กฟจ.ชัยนาท
0878480545
ชัยสิทธิ์ มีโต
ลำดับดาวน์โหลด