ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงชุมถึงบ้านนาตะกรุด
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/11/2564 08:00
24/11/2564 17:00
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ