ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าเดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
01/10/2564 08:30
01/10/2564 14:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี