ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านฝั่งหมิ่น จนถึง ถนนฝั่งหมิ่น ซอย 3
จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ปากทางบ้านฝั่งหมิ่น จนถึง ถนนฝั่งหมิ่น ซอย 3
19/02/2562 09:00
19/02/2562 16:30
กฟจ.เชียงราย
053-711399 , 053-711073
จักรพงศ์ บุญยะวงค์
ลำดับดาวน์โหลด