ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยพระปิยะ 1 (ตรงข้ามเรือนจำ)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
01/02/2562 13:00
01/02/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด