ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยสุระนารายณ์ 15 ถึงร้านลาบร้อยเอ็ด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงเดิมและดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่ ช่วงบริเวณซอยสุระนารายณ์ 15 ถึงซอยสุระนารายณ์ 19 ม.3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยสุระนารายณ์ 15 ถึงร้านลาบร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
04/06/2563 08:00
04/06/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ