ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริษัท ออโต้เครน จำกัด เซียงกงเอี่ยมอะหลั่ย บริษัท เอี่ยมแก๊ส จำกัด ซอยวัดห้วยทราย สี่แยกต้นโพธิ์ เซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาห้วยทราย ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาห้วยทราย โรงน้ำแข็งเก๋าไซด์ไอซ์ วัดบ้านยาง วัดป่าพุทธญาน วัดป่ามุตโตทัย บ้านโศกแก
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย
25/08/2563 08:00
25/08/2563 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร