ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ดินทอง (เยื้องบริษัท มอนซานโต้) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ถึง บ้านกกไม้แดง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง งาน คพจ.1 ไลน์ฟีดเดอร์ 9 สถานีไฟฟ้าวังทอง บริเวณ SF.6 WGT09-07
19/02/2564 08:30
19/02/2564 16:30
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด