ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่หน้าหมู่บ้าน The Plant ถึง ชนแดน กระทุ่มแบน กม.12 แนวถนนเศรษฐกิจ 1 ฝั่งขวา ขาเข้าอำเภอกระทุ่มแบน [ผกส. PEA Samutsakhon]
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 kV
20/09/2562 08:00
20/10/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด