ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคงนครพิทักษ์ 7 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ประกาศ
เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการย้ายแนวเสาแรงต่ำซอยคงนครพิทักษ์ 7 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 –16.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านตลาดขี้นาค ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
23/09/2562 09:00
23/09/2562 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก