ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณทางเข้าบ้านนาหาร (สี่แยกบ้านควน) ถึง บังกะโลนายสุวิทย์ จรูญศักดิ์ ม.11 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณทางเข้าบ้านนาหาร (สี่แยกบ้านควน) ถึง บังกะโลนายสุวิทย์ จรูญศักดิ์ ม.11 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส.ปฏิบัติงาน งานขยายเขตฯ บ.แฮชเรทแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านนาหาร และ บังกะโลนายสุวิทย์ จรูญศักดิ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at The entrance of Baan Nahan (Ban Khuan Intersection) to Mr.Suwit's Bungalow Moo 11 Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 11 November 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan Nahan and Mr.Suwit's Bungalow
11/11/2564 09:00
11/11/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร