ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโนนพิบูลย์ ซอยพิบูลย์ ซอยเตือนใจ ซอยโนนวัฒนา ต.หมากแข้ง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
19/05/2565 09:00
19/05/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด