ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านแลนด์สเคป
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านแลนด์สเคปเฮ้าส์ เพื่อย้ายหม้อแปลงแรงสูง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
27/05/2564 09:00
27/05/2564 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ