ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA3S-05/1 ถึง BUA3R-02 และ BUA3R-01 ถึง BUA3S-14/1
เชื่อมเบรก DDE ในไลน์ระบบจำหน่ายที่ก่อสร้างใหม่
1.พื้นที่ดับไฟเวลา 05.00-07.00 น. ประกอบด้วย บ้านดงหมากยาง , สูบน้ำบ้านดงหมากยาง , บ้านโนนสา , สูบน้ำบ้านโนนสา , บ้านโนนวังเยี่ยม , บ้านโนนไทรทอง , บ้านไร่สุขสันต์ , ประปาบ้านโนนไทรทอง , ประปาบ้านโคกก่อง , บ้านโนนสง่า , สวนป่าบึงกาฬ
22/11/2562 05:00
22/11/2562 07:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด