ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าเซเว่นโคกหม้อ ถึง หัวโค้งร้านวัสดุก่อสร้างก่อนถึงวัดโคกหม้อ ม.9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น.บริเวณหน้าเซเว่นโคกหม้อ ถึง หัวโค้งร้านวัสดุก่อสร้างก่อนถึงวัดโคกหม้อ ม.9 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
25/05/2563 09:00
25/05/2563 13:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายวิทยา เรือนสา 096-9162519
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด