ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.ถนนศรีอุทุมพร 2.ถนนศรีบุญลือ 3.ถนนสุขาภิบาล 4.ถนนชัยอาญา 5.สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่ศรีสะเกษ 6.ซอยสุขาภิบาล 1, 3 7.ซอยเจริญสุข เทศบาลตำบลกำแพง 8.รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
????แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ในเมืองเทศบาลตำบลกำแพง ในวันจันทร์ที่ 17 และวัน ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ในเมืองเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อทำการเพิ่มขนาด และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1. ถนนศรีอุทุมพร เทศบาลตำบลกำแพง
2. ถนนศรีบุญลือ เทศบาลตำบลกำแพง
3. ถนนสุขาภิบาล
4. ถนนชัยอาญา เทศบาลตำบลกำแพง
5. สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลกำแพง
6. ซอยสุขาภิบาล 1, 3 เทศบาลตำบลกำแพง
7. ซอยเจริญสุข เทศบาลตำบลกำแพง
8. รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
17/08/2563 09:00
17/08/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ