ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองกงเกวียน ถึง รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา
ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสา พาดสายแรงสูง
06/12/2562 08:30
06/12/2562 17:00
กฟอ.ท่าม่วง
034-611099,034-612066,034-658184
คชาศักดิ์ ทองดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ วันที่ 19 พ.ย. 2562