ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันก่อเหียง (ฝั่งทิศเหนือถนน) , โกดังเก็บข้าวโรงสีทองธวัช
ดับไฟปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรงสูง หน้าสถานีไฟฟ้าพาน - บ้านสันก่อเ้หียง มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบดังนี้
บ้านสันก่อเหียง (ฝั่งทิศเหนือถนน) , โกดังเก็บข้าวโรงสีทองธวัช
21/07/2564 08:00
21/07/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด