ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสบเตี๊ยะ ถึง บริเวณทิศใต้ของร้านอดิศักดิ์พาณิชย์ประมาณ 200 เมตร และพื้นที่บ้านเด่นตะวันใต้ทั้งหมด
สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
22/08/2562 09:00
22/08/2562 16:00
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี