ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ก่อน BUA4S-11 ถึง DDE ทางโค้งหลังสะพานท้าย บ.โป่งเปือย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง , ติดตั้ง SF6
พื้นที่ไฟดับ เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านหนองตะไก้ , บ้านโป่งเปือย , บ้านนาแวง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งเปือย , องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย , บ้านโป่งเปือย หมู่ 3 , โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
11/09/2562 08:00
11/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด